Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich Zakopane Poland.


 
 

Zakopane Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich.

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich to jedna z najstarszych i najpopularniejszych imprez folklorystycznych w Europie. W drugiej po硂wie sierpnia R體nie Krupowe tradycyjnie zamieniaj si w wielk wiosk festiwalow nape硁ion ta馽em, 秔iewem i rado禼i. Zakopane hucznie podejmuje go禼i z r罂nych cz甓ci 秝iata, a przecie nasi g髍ale znani s z go禼inno禼i. Festiwal ma unikatow formu酬, jest bowiem wielkim konkursem, w kt髍ym przedstawiciele ludzi g髍 z r罂nych kraj體 walcz o Z硂t, Srebrn i Br眤ow Ciupag. Zmagania tocz si w trzech kategoriach: folklor tradycyjny, folklor tradycyjnie opracowany oraz folklor stylizowany.

Gospodarzem Festiwalu jest zesp蟪 "Regle" z Poronina, a rola ma砮go gospodarza przypad砤 "M硂dym Kilimkom" z Zakopanego. W tym roku odwiedz nas go禼ie z: Nepalu, Armenii, Bu砱arii, Gruzji, S硂wacji, Bo秐i i Hercegowiny, W阦ier, Turcji, Hiszpanii, W硂ch, Macedonii oraz Francji. Ogniska integracyjne oraz dni narodowe b阣 wspania潮 okazj do zapoznania si z kultur i kuchni poszczeg髄nych kraj體. Nasi go禼ie spotkaj si r體nie z mieszka馽ami miasta, gdy przejd przez ulice Zakopanego w kolorowym rozta馽zonym korowodzie.

Organizatorzy przygotowali mn髎two atrakcji, czeka nas m. in. parada doro縠k, pokaz sztucznych ogni, inscenizacja tradycyjnego wesela g髍alskiego, wystawa fotograficzna "Zatrzyma wspomnienia...", plenerowa projekcja filmu "Taniec g髍ali podhala駍kich". Kto czuje si na si砤ch, mo縠 stan辨 do Konkursu Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych lub wzi辨 udzia w Mistrzostwach Podhala w Powo縠niu. Nie zabraknie oczywi禼ie Kiermaszu Sztuki Ludowej i Rzemios砤 Artystycznego oraz piknik體. Dla dzieci przygotowano plenerowe warsztaty sztuki ludowej (garncarstwo, malarstwo na szkle, bibu砶arstwo, tkactwo artystyczne, haft, koronka, wycinanka 硂wicka, zabawka ludowa).

Zapoznaj si z programem 47. Mi阣zynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich tutaj!


Do zobaczenia na festiwalu!

Za秔iewajcie razem z g髍alami znan g髍alsk 秔iewk:

G髍ole, g髍ole,
G髍alska muzyka,
Ca硑 秝iat 硂bejdziesz,
Ni ma takiej nika!

Zapraszamy Zakopane 47. Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - festiwal g髍,
folklorystyczny,folkloru piosenki i ta馽a.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012