Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - historia festiwalu.


 
 

Korzenie Festiwalu si阦aj roku 1935. Siedemdziesi眛 lat temu odby si po raz pierwszy zjazd pod nazw i阾a G髍 i od samego pocz眛ku przyj瓿o form konkursu. Podobnie jak w dzisiejszych czasach imprezie towarzyszy硑 liczne wystawy sztuki ludowej, odczyty i wycieczki. Przedstawiciele r罂nych grup etnicznych przybyli, aby zaprezentowa swoja kultur duchow i materialn. Byli to muzycy i tancerze, kt髍zy zamieszkiwali w體czas polskie Karpaty. W 1938r. zmieni砤 si nazwa festiwalu na Tydzie G髍, w體czas impreza odby砤 si w Wi秎e, w rok p蠹niej, Tydzie G髍 mia ponownie odby si w Zakopanem. Po wojnie festiwal przyj背 nazw Jesieni Tatrza駍kiej, gdzie zachowuj眂 sw ide folklorystyczn mia by przed硊縠niem letniego sezonu pod Tatrami, mia zach阠i turyst體 do pozostania jeszcze w g髍ach. W 1965 roku na scenie zakopia駍kiego kina "Giewont" wyst眕i硑 cztery zespo硑. Zgromadzonych widz體 by硂 wi阠ej ni mog砤 pomie禼i sala kinowa. Wydarzenie to cieszy硂 si takim zainteresowaniem, i w體czas wiadomo ju by硂, 縠 festiwal ten b阣zie wielkim 秝i阾em zakopia駍kim. I tak te si sta硂. W 1968r. festiwal sta si Mi阣zynarodowym Festiwalem - manifestacj folkloru i g髍alszczyzny z ca砮go 秝iata. MFFZG od pocz眛ku przebiega w formie konkursu, gdzie do wygrania pocz眛kowo by砤 tylko Z硂ta Ciupaga. Nagroda, ta cieszy砤 si bardzo du縴m presti縠m i ka縟y z uczestnik體 chcia j zdoby. Z czasem pojawi砤 si Srebrna i Br眤owa Ciupaga. Do dnia dzisiejszego zespo硑 z ca砮go 秝iata walcz o te trzy trofea. R體nie cenn nagrod do zdobycia jest Z硂te Zbyrkad硂. Jesie Tatrza駍ka, kt髍a by砤 przed硊縠niem sezonu letniego musia砤 ust眕i. MFFZG zosta przeniesiony na miesi眂 sierpie, gdzie sta si przypomnieniem o tym, i zbli縜 si koniec tatrza駍kiego lata. Co roku jedna z najstarszych i najwi阫szych imprez folklorystycznych w Polsce i Europie, przyci眊a du勘 rzesz widz體, zar體no tych z Podhala jak i turyst體. Zakopane staje si festiwalowym miasteczkiem, jest pe硁e muzyki, ta馽a i zabawy. Festiwalowi towarzysz wystawy, kiermasze sztuki ludowej, spotkania z artystami ludowymi i profesjonalnymi plastykami, koncerty, uliczne korowody uczestnik體 festiwalu i imprezy plenerowe.


Do zobaczenia na festiwalu!

Serdecznie zapraszamy Zakopane XLIV Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012