Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - jury.


 
 

Zespo硑 bior眂e udzia w festiwalu oceniani s przez Jury w sk砤d kt髍ego wchodz przedstawiciele z r罂nych kraj體. Co roku Dyrektor Festiwalu powo硊je jury z przewodnicz眂ym i zast阷c.

Jury Mi阣zynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich w Zakopanem 2012

Przewodnicz眂y:

dr Urszula Janicka-Krzywda (Polska)

Cz硂nkowie:
dr Bo縠na Lewandowska (Polska)
mgr in. Jan Karpiel-Bu砮cka (Polska)
prof. dr hab. Krum Georgiev (Bu砱aria)
dr Mikl髎 Braun (W阦ry)
mgr Jean Roche (Francja)
mgr Rafael Romero Cardenas (Hiszpania)
mgr Jozef Buri (S硂wacja)
prof. dr hab. Fikret Degerli (Turcja)
dr Mircea Cimpeanu (Rumunia)
adiunkt B黮ent Kurti簅glu (Turcja) asystent Jury
dr Evgenia Grancharova (Bu砱aria) asystent Jury
Bernard Didier (Francja) asystent Jury
Sekretarz: mgr Joanna Staszak (Polska)

Jury Konkursu Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych

Przewodnicz眂y:

prof. dr hab. Bernard Garaj (S硂wacja)

Cz硂nkowie:
mgr Maria Baliszewska (Polska)
mgr Halina Maciata-Lassak (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. IS PAN (Polska)
mgr in. J髗ef Staszel (Polska)


Do zobaczenia na festiwalu!

Serdecznie zapraszamy Zakopane XLIV Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012