Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - plan festiwalu.


 
 

Plan festiwalu od 21 do 29 sierpnia 2015


Program 47. Mi阣zynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich w Zakopanem20 sierpnia czwartek
17:00 Og硂szenie wynik體 44. Og髄nopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce g髍skiej

21 sierpnia pi眛ek
11:00 Mistrzostwa Podhala w Powo縠niu i Konkurs na iew Pytacki, konkurs Fiakier roku, Dolna R體ie Krupowa
15:00 Parada doro縠k - Dolna R體ie Krupowa
16:00 Warsztaty folklorystyczne Gwara podhala駍ka. Filar tradycyjnej kultury- Urz眃 Miasta Zakopane, ul. Ko禼iuszki 13, sala obrad
20:00 Koncert Na folkow nut. Kapela ze Wsi Warszawa, Namiot Festiwalowy (koncert biletowany)

22 sierpnia sobota
09:00 Mi阣zynarodowa konferencja naukowa Kulturowe wymiary pogranicza, Urz眃 Miasta Zakopane, ul. Ko禼iuszki 13, sala obrad
14:00 Koncert Mali G髍ale, prezentacja laureat體 VI Tatrza駍kiego Przegl眃u Dzieci阠ych Zespo丑w Regionalnych o Z硂te Kierpce. Wioska festiwalowa, scena plenerowa
15:00 Konferencja prasowa - Urz眃 Miasta Zakopane, sala obrad, ul. Ko禼iuszki 13
17:00 "Rozta馽zone Zakopane". Spotkanie grup festiwalowych z mieszka馽ami Zakopanego
17:30 Orszak weselny, parada z Placu Niepodleg硂禼i do Wioski Festiwalowej
18:00 Tradycyjne wesele g髍alskie w wykonaniu Parafialnego Regionalnego Zespo硊 "Giewont" z Zakopanego - Olczy, gospodarza 47. MFFZG. Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
19:00 Koncert plenerowy, prezentacja grup folklorystycznych, ogniska integracyjne, Wioska Festiwalowa
20:30 Muzyka ku Karpat, motyw przewodni - taniec pary solowej, muzyka weselna, Kino "Sok蟪", ul. Orkana 2

23 sierpnia niedziela
09:00 Koncert Z tatrza駍kich szczyt體 do wioski festiwalowej, Kasprowy Wierch, Tatrza駍ki Park Narodowy
10:30 Uroczysta Msza i阾a, Ko禼i蟪 . Krzy縜, ul. Cha硊bi駍kiego 30
11:30 Korow骴 ulicami Zakopanego - ul. Zamoyskiego i ul. Krup體ki
14:00 - Wystawa Owczark體 Podhala駍kich, Dolna R體ie Krupowa
18:00 Koncert Inauguracyjny - namiot festiwalowy (koncert biletowany)
21:00 Pokaz sztucznych ogni - wioska festiwalowa

24 sierpnia poniedzia砮k
10:00 Tradycyjne zabawy dzieci阠e na Podhalu,animacje dla najm硂dszych, Wioska Festiwalowa
11:00 Warsztaty wycinanki 硂wickiej i zabawki ludowej dla dzieci, Wioska Festiwalowa
12:00 - Mi阣zynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych, Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
15:00 Narodowy Dzie Grecki - wioska festiwalowa
17:00 Koncerty konkursowe - namiot festiwalowy
20:30 Koncerty konkursowe - namiot festiwalowy

25 sierpnia wtorek
10:00 Dudy podhala駍kie zwane koz, animacje dla najm硂dszych, Wioska Festiwalowa
11:00 Warsztaty bibu砶arstwa dla dzieci, Wioska Festiwalowa
12:00 Mi阣zynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych, Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
15:00 Narodowy Dzie Ukrai駍ki, Wioska Festiwalowa
17:00 Koncerty konkursowe 4 grupy, Namiot Festiwalowy
20:30 Koncert konkursowy 1 grupa

26 sierpnia 秗oda
10:00 Podhala駍kie instrumenty pasterskie, animacje dla najm硂dszych. Wioska Festiwalowa
11:00 Warsztaty malarstwa na szkle dla dzieci. Wioska Festiwalowa
12:00 Mi阣zynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych, Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
15:00 Narodowy Dzie Hiszpa駍ki.Wioska Festiwalowa
17:00 Koncerty konkursowe 4 grupy, Namiot Festiwalowy
20:30 Koncert konkursowy 1 grupa Koncerty towarzysz眂e 3 grupy, Namiot Festiwalowy

27 sierpnia czwartek
10:00 Styl zakopia駍ki, animacje dla najm硂dszych Wioska Festiwalowa
10:00 Spotkanie jury festiwalowego z uczestnikami MFFZG, Urz眃 Miasta, ul. Ko禼iuszki 13, sala obrad
11:00 Warsztaty tkactwa artystycznego dla dzieci, Wioska Festiwalowa
12:00 Og硂szenie wynik體 i koncert laureat體 Mi阣zynarodowego Konkursu Kapel, Instrumentalist體 i iewak體 Ludowych,Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
14:00 Dzie G髍ali Polskich: Prezentacje zespo丑w folklorystycznych oraz podhala駍kich stowarzysze i organizacji, Regionalnych Kuchnia g髍alska, Nauka ta馽a Prezentacja laureatek konkursu "No秝arniejso g髍olecka 2015", Wioska Festiwalowa
17:00 Koncerty towarzysz眂e, Namiot Festiwalowy
20:30 Koncert orkiestry g髍alskiej w wykonaniu wybitnych podhala駍kich instrumentalist體, Namiot Festiwalowy

28 sierpnia pi眛ek
10:00 Tradycyjne zabawy dzieci阠e na Podhalu, animacje dla najm硂dszych, Wioska Festiwalowa
11:00 Warsztaty garncarstwa dla dzieci, Wioska festiwalowa
11:00 Konferencja prasowa, Urz眃 Miasta Zakopane, ul. Ko禼iuszki 13, sala obrad
13:30 Modlitwa o pok骿, Sanktuarium Matki Bo縠j Fatimskiej na Krzept體kach
14:00 Koncert na bis, Wioska Festiwalowa, scena plenerowa
17:00 Koncert fina硂wy G髍ale 秝iata, og硂szenie wynik體 konkursu i uroczysto舵 wr阠zenia nagr骴, Namiot Festiwalowy (koncert biletowany)

29 sierpnia sobota ETNO PIKNIK
11:00 Warsztaty dla dzieci decoupage i bi縰teria
13:30 Wyst阷 zespo硊 z Hiszpanii COROS Y DANZAS DE SANTOMERA
14:00 Wsp蟪cze秐i Witkiewiczowie,mural inspirowany sztuk i kultur Zakopanego Wyra siebie na koszulce,warsztaty malowania T-shirtu
16:30 Wyst阷 zespo硊 z W硂ch CITTA DI TEMPIO
16:30 Rodzinne warsztaty sztuki u縴tkowej
18:00 Koncert zespo硊 痽wio砤k
20:00 Koncert MARIKA

Imprezy towarzysz眂e
14-30 sierpnia - Pokonkursowa wystawa fotograficzna 痽wio Folkloru, Plac Niepodleg硂禼i
17-31 sierpnia - Wystawa plenerowa Dzieci阠y Plakat Festiwalowy, Park Miejski

21-29 sierpnia
09:00-17:00 Festiwalowy rze糱iarski plener artystyczny w wykonaniu Zespo硊 Szk蟪 Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
10:00-18:00 Kiermasz Sztuki Ludowej i Rzemios砤 Artystycznego
20:00 Ogniska integracyjne - wioska festiwalowa
20:00-20:30 Prezentacje film體 dotycz眂ych kultury ludowej Podhala, produkcje Podhala駍kiego Serwisu Internetowego WATRA

21-29 sierpnia
Konkurs fotograficzny 痽wio Folkloru, Zakopane

Namiot festiwalowy, wioska festiwalowa i scena plenerowa znajduj si na Dolnej R體ni KrupowejDo zobaczenia na festiwalu!

Serdecznie zapraszamy Zakopane 47. Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich Zakopane 2012.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012