Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - zespo硑 i wyst阷uj眂e grupy.


 
 

W tym roku mamy dw骳h gospodarzy Festiwalu:

"M硂de Klimki" ma硑 gospodarz


Zesp蟪 "M硂de Klimki" stanowi pewn ci眊硂舵 znanego i cenionego zespo硊 im. Klimka Bachledy z Zakopanego. "M硂de Klimki" kultywuj i propaguj kultur i tradycje Skalnego Podhala, poprzez taniec, gwar, 秔iew i muzyk. Wyst阷uje w Polsce i poza granicami kraju, ostatnio na Sycylii, we Francji czy Ukrainie...
Na co dzie pracuje w dw骳h grupach: m硂dsze (dzieci阠ej) i starszej (m硂dzie縪wej), kt髍a o kilku lat stanowi opraw artystyczn podczas Mi阣zynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich.

Zesp蟪 "Regle" gospodarz festiwalu

Zesp蟪 Regionalny "Regle" dzia砤 pod patronatem Zwi眤ku Podhalan w Poroninie. Reaktywowany w 2001 roku przyj背 nazw im. Jana J阣rola, wieloletniego kierownika tego zespo硊 w latach 70-tych. Obecnie liczy oko硂 160 os骲 w trzech grupach wiekowych. Trzon muzyczny stanowi muzycy ze znanych poronia駍kich rodzin...
Zesp蟪 kultywuje bogate tradycje obyczaju rodzimego, wyst阷uj眂 w strojach g髍alskich. Promuje rodzim miejscowo舵, okazuj眂 mi硂舵 do stron ojczystych i wierno舵 tradycji. Bierze aktywny udzia w imprezach kulturalnych na terenie Podhala, Polski i poza granicami kraju, przy r罂nych okazjach m. in. na festiwalach we W硂szech, na W阦rzech, Litwie, w Hiszpanii, Bu砱arii, S硂wacji, Czechach, Bo秐i i Hercegowinie. W ramach mi阣zynarodowej wymiany zesp蟪 przebywa w Turcji, Grecji oraz Kanadzie, gdzie spotka si z papie縠m Janem Paw砮m II, oraz poloni. Do osi眊ni赕 zespo丑w "Ma砮 Regle" oraz "Regle" nale縴: zdobycie Z硂tego i Br眤owego "Serca 痽wieckiego" w 痽wcu, a tak縠 wyr罂nienia za 秔iew solowy i grupowy. Na MFFZG w Zakopanem "Srebrnej Ciupagi" oraz Z硂tych, Srebrnych, Br眤owych "Zbyrkade" w 秔iewie solowym i grupowym, I oraz III miejsce w ta馽u zb骿nickim w Bukowinie Tatrza駍kiej oraz szereg wyr罂nie w popisie par tanecznych, I miejsce w 縩ej, zdoby te Srebrn Mask w Czarnym Dunajcu, oraz wiele czo硂wych miejsc w 秔iewie solowym i grupowym podczas wa縩ych konkurs體. Ogromnym osi眊ni阠iem by硂 wystawienie Opery "Naski iat" autorstwa Franciszka jasa - Ko秎i oraz widowiska pt. "Regle dla B硂gos砤wionego Jana Paw砤 II" autorstwa Marii Stoch. Zesp蟪 wyst阷uje w kategorii zespo丑w autentycznych z r罂nymi widowiskami. Po raz czwarty jest gospodarzem Mi阣zynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich w Zakopanem. Kierownikiem zespo硊 jest Maria Dawidek.

Zespo硑 bior眂e udzia w konkursach
XLIV Miedzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem G髍skich:

Armenia
- Zesp蟪 "Sasun"
Bo秐ia i Hercegowina - Zesp蟪 "Alat-Swisslion"
Bu砱aria - Zesp蟪 "Balkan Youth"
Francja - Grupa "Les Bethmalais"
Gruzja - Zesp蟪 "Abjari-Georgia"
Hiszpania - Zesp蟪 "Amigos de la Jota"
Macedonia - Kud - Izvor - Jegunovce
S硂wacja - Zesp蟪 "Topl'an"
Turcja - Grupa "Kocaeli Armelit"
W阦ry - Zesp蟪 "Balaton"
W硂chy - Ch髍 "Gli Amici del Folklore"
Nepal - Grupa Kulturalna "Everest"
Polska - Zesp蟪 Regionalny "Brenna" im. J髗efa Macha z Brennej
Polska - G髍alski Zesp蟪 Regionalny im. Anieli Gut-Stapi駍kiej "Harnasie" z Suchego
Polska - Zesp蟪 Regionalny "Spod Kicek" z Mordarki
Polska - Zesp蟪 Regionalny "arni" z Nowego Targu
Polska - Zesp蟪 Regionalny "Zbyrcok" z JuszczynaDo zobaczenia na festiwalu!

Serdecznie zapraszamy Zakopane XLIV Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012